Skole- og ungdomsvejledning

 
 

 

 
 
 
 
 
UDDANNELSESVEJLEDNING  
Skolens vejleder: Katrine Gren Jensen
 
Mobiltelefon: 24 28 75 63
 
Adresse: UU-Vestegnen, Vognporten 2, 2620 Albertslund
 
E-Mail: via skoleintra
 
 
 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Vestegnen, tilbyder alle elever i 7. til 10. klasse en række vejledningsaktiviteter, der kan understøtte og kvalificere valget af ungdomsuddannelse. Vor arbejdsindsats prioriteres, så vi gør en ekstra indsats for elever, der er ikke-uddannelsesparate.
 
Vejledningsaktiviter:
 
• Kollektiv vejledning i klasserne
 
• Hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplan for de ikke-uddannelsesparate elever
 
• Fem dages obligatorisk introduktionskursus for alle elever i 8. klasse
 
• Brobygningskurser for ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse
 
• Fem dages obligatorisk introduktionskursus for alle elever i 10. klasse
 
• Arrangementer om ungdomsuddannelserne for forældre og elever
 
• Samtaler med forældre og elever efter aftale
 
• Hjælp til tilmelding til ungdomsuddannelse
 
• Tilbud om mentorordning i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse.
 
• I samarbejde med skolen undervisning i det timeløse fag Uddannelse og Job
 
Ovenstående er en del af vores tilbud. Se UU-Vestegnens hjemmeside www.uu-vestegnen.dk for mere information.
 
På www.ug.dk finder I rigtig mange oplysninger om ungdomsuddannelserne.
 
På www.optagelse.dk finder i oplysninger om, hvordan eleverne tilmelder sig en ungdomsuddannelse.
 
www.e-vejledning.dk er et åbent tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. I kan kontakte en vejleder både dag, aften og weekend enten telefonisk eller pr. mail, chat eller sms