Tale/hørekonsulent

Rødovre Skole 
Tlf.: 36 37 85 50

 

Tale/hørekonsulent
Line Holm Poulsen

 

Mobiltelefon: +45 30768576
Mail: [email protected]

 
Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR)
Tlf.: 36 37 70 04
   

 

Rødovre Skole har tilknyttet tale-hørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Pædagogisk Udviklingscenter
 
Tale-hørekonsulenten har særlig viden om sproglig og kommunikativ udvikling; f.eks.:
- hvorledes er elevens sprogforståelse?
- hvordan bruger eleven sit sprog i kommunikationen med andre?
- hvordan taler eleven?
 
Tale-hørekonsulenten samarbejder med lærere og pædagoger om, hvordan elevers sproglige og kommunikative udvikling kan styrkes i dagligdagen. Tale-hørekonsulenten samarbejder altid med forældre om elever med udfordringer indenfor tale og/eller sprog.
 
I forbindelse med den obligatoriske sprogvurdering i efteråret i 0. Klasse samarbejder tale-hørekonsulenten med børnehaveklasselederen, andre relevante fagpersoner fra skolen og forældre om at styrke elevernes sproglige udvikling.
 
Elever med specifikke vanskeligheder som svære udtalevanskeligheder, stammen, læbe-ganespalte, hørenedsættelse eller stemmevanskeligheder kan blive tilknyttet specialeansvarlige tale-hørekonsulenter.
 
 
Tale-hørekonsulent: Line Holm Poulsen
Mobiltelefon: +45 30768576
Mail: [email protected]