Rødovre skole - kommunens ældste folkeskole

Udskriv

 

 
1749
Et gammelt hus, tilhørende kirken og beliggende lige nord for nuværende kirkegårdsmur, indrettes til skolestue og lejlighed for skoleholder.
1811
Det gamle hus rives ned, og et nyt bygges umiddelbart ved siden af med indretning af 3 skolestuer og selvstændig lejlighed på 3 værelser til skoleholderen.
1891
Bygningerne udlejes til købmandshandel.
Den nuværende ”portbygning” opføres. Inspektørkontoret indrettes til skolestue.
1901
Portbygningen forlænges, så der nu bliver 2 klasselokaler.
Der indrettes lejlighed til andenlæreren ovenpå.
1917
Dommerkontorbygningen opføres, og der indrettes 2 klasselokaler samt lejlighed til 2 lærere (frk. Lydik og hr. Kammer)
1927
Nordfløjen bygges.
Der indrettes 4 klasselokaler samt lærerværelse på 1. sal.
1930
Vestfløjen (2/3 af nuværende gl. Vestfløj) bygges.
Der indrettes klasselokaler samt formnings- og håndarbejdslokale.
1936
Vestfløjen forlænges, og der indrettes skolekøkken på 2. etage. Den røde gymnastiksalsbygning opføres og der indrettes gmnastiksal og sløjdlokale
1960
Nordfløjen udvides, og der indrettes faglokaler til biologi, naturlære, sang m.m..
1960
Ny (gul) gymnastiksal bygges.
1971
Ny Vestfløj bygges, og der indrettes bibliotek, lærerværelse samt klasselokaler til indskoling.
1979
Hele dommerkontorbygningen bliver en del af skolen. Der indrettes lokaler til psykolog, skolelæge, sundhedsplejerske og tale-/hørelærer.
1985
Dommerbygningen renoveres, og der indrettes et moderne formningslokale i stueetagen.
Specialundervisningen får lokaler på 1. sal.
1987
Gl. Vestfløj totalrenoveres.
Et moderne hjemkundskabslokale indrettes i stueetagen.
Moderne lokaler til håndarbejde og musik indrettes på hele 2. salen.
De eksisterende klasselokaler ombygges, så de bliver større.
1989
Nordfløjen renoveres.
De to gamle faglokaler på 1. salen ombygges til et moderne fysiklokale.
I kælderen indrettes moderne lokaler til sløjd og metalsløjd.
 
1990
Den tidligere skoleinspektørbolig bliver inddraget til skole-fritidsordning.

 
2001
Større ombygning af Rødovre Skole påbegyndes
Billedkunstlokalet flyttes fra Dommerbygningens stueetage til Gl. Vestfløj ved håndarbejde og musik. SFO II indrettes i Dommerbygningen
 
2002
Rød gymnastiksal ombygges til Mediecenter
Personalehus bygges
 
2003
Hele Ny Vestfløjen ombygges til indskoling og SFO I
 
2004
Skolegård ved indskolingen renoveres bl.a. med en bålhytte
 
2005
Kondibane etableres rundt om fodboldbanen
Brand i Portbygningen. Skolens administration bliver totalt røgskadet. (Administration flyttes midlertidigt til lokaler på 2. sal i Mediecenterbygningen)
 
2006
Administration flytter til nyistandsatte lokaler i tidligere inspektørbolig. Psykolog, tale-hørepædagog og sundhedsplejerske flytter ind i de tidligere adm.lokaler
 
2009
Ny idrætshal indvies.
 
2010
To udendørs boldbaner bygges og to nye områder til cykelparkering anlægges.
 
 

 

 

Rødovre skoles ledere
fra enelærere over inspektører til skoleledere
 
 
1749 Niels Thomsen
1753 Jacob Scrøder
1762 Ulrich Rosenbech
1763 Johan Stephensen
1790 Andreas Lund
1815 Jesper Mørck
1828 Johan Meyn
1829 Carl Henrik Maribo
1841 Johan Chr. Hartnack
1850 Nicolai Møller
1890 Søren Abrahamsen
1913 Johannes Hansen
1945 Johannes P. Pedersen
1952 Bertel Jessen Sørensen
1967 Poul Wikmann
1989 Ebbe Nistrup
1995 Hanne Bach
2010 Peter Hertz
  

 

 

 
Sedlerne de skrev...
 
 
Frøkenen skal ikke være bange for Sofies Hoved.
Jeg vaskede det i Morges i Petroleum og Karboleum
saa der er ikke noget i Vejen. Jeg tænkte først paa
at skære det af, men nu har jeg i Stedet studset
det fra neden og op efter.
                                                 Hendes Moder
 
 
 
Hr. Larsen bedes lave Aksel om fra Formiddag til
Eftermiddag.
                                                                hans Far
 
 
Frøkenen maa undskylde at Marie forsømte i Gaar
men hun har ligget hele Natten i sin Mave og skreget
ærbødigst.
                                                               Fru Petersen
 
 
Vi bor i et nyt Hus men ved endnu ikke hvilket nummer
det faar.
                                                               Aug. Hansen
 
 
Begrundet paa at Gudrun i næste Uge skal rejse paa
Landet mener vi det ikke er nødvendigt at farvelægge
Sverrig og Norge.
 
 
At Anna ikke kom i Skole i Fredags var begrundet i at
min Hustru fik tvillinger. Det skal ikke gentage sig.
 
 
Frøkenen bedes flytte Laura fra den, hun sidder ved siden
af da hun har smaadyr. I gaar da min Kone kom hjem fra
Byen var hun igen fuld.
 
 
Jørgen var ikke i skole fordi jeg var paa Børnehospital med
den lilles øje.
 
 
Oscar har været syg i gaar, fordi han ikke har været i skole.
 
 
Jeg beder Dem undskylde, at Arne først kommer nu.
Da han stod og skulde gaa faldt Fugleburet ned og begge
Fuglene besvimede.Den ene har det godt nu, den anden er
meget daarlig.
 
 
Hr. Petersen Hvorfor Anni ikke var i Skole.
Grunden var den med det stykke Vejr.